Zgodovina SD Policist sega v daljno leto 1953. Pričela se je 27. marca 1953, ob 16.00 uri, ko je skupina strelskih zanesenjakov pri Okrožnih zaporih Maribor ustanovila novo strelsko družino. Poimenovali so jo Heroj Slavko Šlander. Ustanovitelji novega društva so bili: Angel Vidic, Ivan Tavčar, Stane Koželj, Gabrijel Šulin, Leopold Oražem, Rudi Bratkič, Franc Dolenc, Alojz Bevc, Franc Krajnc in Janez Kraševec.

Odločba o ustanovitvi SD. Društvo je bilo uradno vpisano v register Uprave za notranje zadeve MLO Maribor 28.04.1953, ko je bila izdana odločba o vpisu številka 2797/1-53. Sedež društva je bil na Vošnjakovi ul. 16 v Mariboru, predsedoval pa mu je Ivan Tavčar. Društvo je včlanjevalo policiste in paznike zaporov. Ivan Tavčar je društvo najverjetneje vodil vse do leta 1962, ko je funkcijo predsednika prevzel Alojzij Bevc. Leta 1958 se je v društvo včlanil tudi naš najstarejši član Ivan Žebela, ki je kot miličnik prišel delat v Maribor. Po njegovem pričevanju je ekipa SD nastopala z zračno puško v regionalnih Liga tekmovanjih, tekmovanju za Zlato puščico in na drugih memorialnih tekmovanjih. Posebej je omenil več kot 15 letno tradicionalno medsebojno tekmovanje med SD Miličnik in SD Matija Gubec iz Zaporov Dob. Ekipo SD Miličnik so sestavljali strelci Stane Kosi, Beno Valh, Martin Lenart, Konrad Lovrec, Adolf Kos, Martin Špur, Ivan Žebela in Jože Pleh. člani ekipe so trenirali na strelišču v kleti Postaje milice – Center v Cankarjevi ul. 3 ali na strelišču Zveze strelskih organizacij Maribor v Hutter bloku.